Wie zijn we?

Ons site-adres is: https://thepantyclub.nl.

De Pantyclub vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren en verbeteren van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van De Pantyclub. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/10/2020. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons over je worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je persoonlijke gegevens tegen misbruik beschermen. Tot slot geven wij je inzicht in welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. Ons vestigingsadres en contactinformatie privacyzaken zijn vermeld op de contactpagina.

Welke gegevens verzamelen we?

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Wanneer je een contactformulier op onze site invult, worden je naam, je e-mailadres en eventueel je telefoonnummer opgeslagen, om contact met je te kunnen opnemen naar aanleiding van je vraag.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten van socoial media pagina’s). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Analytics

De Pantyclub maakt gebruik van Google analytics en SEO software om de vindbaarheid van De Pantyclub in de zoekmachine te optimaliseren. Daarnaast wordt het bezoek van De Pantyclub social media pagina’s geanalyseerd, teneinde de gebruikerservaring voor De Pantyclub members te verbeteren. Gegevens die met dit doel automatisch worden verzameld door onze website (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Met wie delen we jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden voor het uitvoeren van de aangegane leveringsverplichting van de Pantyclub producten. De Pantyclub verstrekt jouw persoonsgegevens expliciet niet voor commerciele doeleinden aan derde partijen. 

Welke partners hebben inzage in jouw gegevens?

E-mail en nieusbrieven

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle geautomatiseerde bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors

Voor het afhandelen van een de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van payment processor Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Het heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Het behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Via Mollie voorzien wij in twee betaalwijzen: Ideal en Apple Pay. Bij je aankoop maakt Apple Pay gebruik van een device-specifiek nummer en een unieke transactiecode. Je kaartnummer wordt dus nooit opgeslagen op je device of op de servers van Apple. En wanneer je betaalt, deelt Apple je kaartnummers nooit met de verkopende partij.

Apple Pay werkt met Face ID of Touch ID om tweestaps­verificatie in te stellen. Je hoeft je betalingen dus niet te controleren aan de hand van een code, een geheime vraag of een wachtwoord. Je betalingen blijven privé. Wanneer je betaalt met een bankpas, bewaart Apple Pay geen transactiegegevens die naar jou persoonlijk te herleiden zijn.

De betaalplatformen  en betaalwijzen  zijn vermeld op de pagina Betaalwijzen.

Verzending en levering

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. De wijze van verzending en het postbedrijf waarmee wij op dit moment samenwerken, zijn vermeld op de pagina Bezorging. Het is voor de verzending noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met het postbedrijf delen. Dit bedrijf gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat het postbedrijf onderaannemers inschakelt, stelt Sandd uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking, conform dezelfde voorwaarden.

Waar sturen we jouw gegevens (geautomatiseerd) naartoe?

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt de inhoud van die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen. Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken, ten behoeve van de klantenservice.

De database met contactgegevens van onze leden – ten behoeve van de levering van ons product – wordt maandelijks geupdate. Contactgegevens van klanten die hun abonnement hebben opgezegd, wordt verwijderd en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. 

Welke rechten heb je?

In het kort:

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden. Hieronder al je rechten  uitgebreider op een rijtje. 

Nederlandse en Europese wetgeving

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. 

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken, zie pagina Contact. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken, zie pagina Contact. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken, zie pagina Contact. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van De Pantyclub. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking en productlevering staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken, waarna onze dienstverlening niet langer kan worden voortgezet. 

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Aanvullende informatie

Hoe beschermen we jouw gegevens?

De Pantyclub inclusief alle persoonlijke gegevensbestanden wordt beschermd door beveiligingssoftware.

Welke datalek procedures hebben we geïmplementeerd?

De Pantyclub update haar software wekelijks. De up-to-date software detecteert continu op datalekken. 

Van welke derde partijen ontvangen we gegevens?

De Pantyclub ontvangt geen persoonsgegevens van derde partijen.